Halekupering - Hvorfor klipper man halen af hunde

Halekupering betyder i praksis, at afkorte eller klippe halen af et dyr. Hunde og grise har i mange år været offer for halekupering. I Danmark er det som udgangspunkt ulovligt, at halekupere hunde - der findes dog fem hunderacer, der lovligt kan halekuperes i Danmark1.

Hunde der må halekuperes

Ovenstående hunderacer må halekuperes, da de varetager arbejdsopgaver der kan skade deres hale i sådan en grad, at det kan betragtes som værende en ulempe, at have en lang hale. Hunderacerne skal dog have stamtavle og skal udføres i det meget tidlige hvalpestadie (hvalpen må højest være fire dage gammel) - udover dette, så må indgrebet kun foretages af en dyrlæge. Hunden skal være bedøvet.

Ejeren kan selv bestemme den ønskede halelængde. Det kan dog ske, at hunde der ikke er af ovenstående racer kan halekuperes - dette vil dog kun være lovligt, hvis kuperingen er veterinært begrundet og har et forebyggende eller behandlende formål.

Halekupering i andre lande

Danmark er faktisk ét af de få lande hvor det overhovedet er lovligt, at halekupere nogle enkelte racer. I eksempelvis Finland, Norge og Sverige er det 100% forbudt, at halekupere hunde - medmindre der også her, er et veterinært begrundet og behandlende formål.

Udover ovenstående skandinaviske lande, så har lande som Østrig, Belgien, Chile, Colombia, Kroatien, Cypern, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Polen, Skotland, Tyrkiet og mange, mange flere også gjort det helt forbudt, at halekupere hunde.

Der er dog stadigvæk mange lande, hvor der ikke findes nogen lovgivning på området og hvor der ikke findes restriktioner for halekupering af hunde. Af disse lande kan nævnes: Afghanistan, Argentina, Costa Rica, Egypten, Indien, Indonesien, Iran, Japan, Kuwait, Libanon, Marokko, Mexico, Nepal, Taiwan, Thailand og mange mange flere.

Som bekendt, så må man i Danmark halekupere følgende hunderacer: ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizsla og breton. Men vi er ikke det eneste land der har disse undtagelser.

 • England: Som udgangspunkt er halekupering af hunde forbudt i England, men ligesom i Danmark, så er der visse arbejdshunde der er undtaget. Vedtaget i 2006.
 • Tyskland: Også i Tyskland er halekupering som udgangspunkt forbudt i landet, men også her har man visse racer der er undtaget af arbejdsmæssige årsager. Vedtaget i 1998.
 • Nordirland: Siden 2013 har det været ulovligt, at halekupere hunde i Nordirland. Men også her har de undtagelser for visse racer af arbejdshunde. Vedtaget i 2013.
 • Wales: Kun visse arbejdshunde må halekuperes i landet. Vedtaget i 2016.

I mange lande er det en forholdsvis ny ting, at halekupering er ulovligt. Som man nok også har læst sig til, så er det faktisk stadig lovligt i rigtig, rigtig mange lande, at halekupere hunde. I Danmark blev loven lavet d. 1. juni 19961 - så loven har for nylig haft 25 års jubilæum.

Danmark har været forholdsvis langsom til, at lovgive på området i forhold til mange andre lande. Hvis vi tager et land som Norge, så blev det allerede i 1987 ulovligt, at halekupere hunde. Sverige og Schweiz fulgte trop allerede året efter i 1988. Herfra skulle der så gå yderligere 8 år før Danmark valgte, at lovgive på området.

Hvorfor begyndte vi overhovedet at halekupere hunde?

Vi skal dykke et godt stykke ned i historien for, at få svaret. Der er som udgangspunkt fire grunde til, at halekupering af hunde blev populært.

1) I det gamle Romerrige troede romerne på, at hvis man amputerede halen og/eller dele af tungen på hunden, så ville dette forhindre, at hunden kunne få rabies.

2) Historisk set, så antog man, at hundens hale hjalp den under jagten. Hvis man var en fattig person uden tilladelse til, at jage, så blev hunden halekuperet.

3) Arbejdshunde blev - og bliver - stadig den dag i dag halekuperet grundet de arbejdsopgaver den måtte varetage. Der er dog lande hvor halekupering er 100% forbudt - uden undtagelser.

4) Kosmetisk set, så er der mennesker der synes, at visse hunderacer ser bedre ud med en kuperet hale. Hvis man tager en hunderace som dobermann, så har denne været særlig udsat - i kombination med ørekupering. Ørekupering er uden undtagelse forbudt i Danmark.

Hvad er argumenterne for halekupering?

**Det er vigtigt at gøre opmærksom på, vi forholder os objektivt til emnet. Nedenstående argumenter er altså ikke noget som Hunderacer.dk bakker op om eller supportere. Vi videregiver blot informationerne på baggrund af research.

Der er flere argumenter når det kommer til halekupering af hunde - oftest er det risikoen for fare der ligger til grund for halekupering. Eksempler på argumenter:

 • En vagthund vil have en ulempe ift. angreb, hvis den pågældende modstander griber fat i hundens hale for, at modvirke dens angreb.
 • Jagthunde som eksempelvis stående jagthunde kan skade deres hale under jagten.
 • Langhårede hunde kan blive mere snavsede, hvis deres lange hale hænger og samler mere snavs op.

Der mangler dog en markant videnskabelig støtte for ovenstående argumenter. I en stor undersøgelse omkring haleskader på hunde i 2010 - lavet i Storbritannien af 4 anerkendte eksperter på området2 - har de fundet ud af følgende:

Undersøgelsen hedder officielt Risk factors for tail injuries in dogs in Great Britain2.

Målet for undersøgelsen var at beregne risikoen for haleskader og samtidig vurdere om halekupering ville mindske risikoen - og i så fald - hvor meget. Der blev indsamlet data i 2008 og 2009. Dataene blev indsamlet fra forskellige dyreklinikker i Storbritannien, hvorefter spørgeskemaer blev sendt ud til forskellige hundeejere - både dem der havde hunde med haleskader og dem som havde hunde der ikke havde haft en haleskade.

Efter justeringer for prøvemetoden mm. - så blev det konkluderet at den vægtede risiko for haleskader var 0.23%. Haleskaderne blev fordelt således:

 • 36% af skaderne var sket i hjemmet.
 • 17.5% var relateret til udendørs aktiviteter.
 • 14.4% skyldtes at halen kom i klemme i en dør.
 • 16.5% af årsagerne var ukendte.
 • Resterende 15.6% skyldes andre årsager.

Halekuperede hunde var mindre tilbøjelige til, at opleve skader på deres haler. Dog er konklusionen, at omtrent 500 hunde skal halekuperes for, at forhindre én enkelt skade af halen.

Undersøgelsen viste også, at hunderacerne: Engelsk springer spaniel, Cocker spaniel, Greyhound og Whippet alle havde en signifikant højere risiko for haleskade, hvis man sammenligner dem med hunderacer som Labrador retriever, Golden retriever, Curly Coated retriever, Flat coated retriever, Chesapeake bay retriever og Nova scotia duck tolling retriever.

Er halekupering af hunde smertefuldt?

Ja, det er smertefuldt for en hund at gennemgå en halekupering5. I Danmark skal hunde bedøves før de må halekuperes 2. I andre lande, hvor halekupering er tilladt, er det ikke nødvendigvis et lovkrav, at hunden skal bedøves inden halekupering.

Umiddelbart virker det ikke til, at hunde bliver fysisk eller psykisk dårligere stillet end andre hunde, hvis de bliver halekuperet. Dog er der nogle tidlige studier der rejser nogle spørgsmål om hvorvidt halekupering forringer kommunikationen med andre hunde3 - eller kan øge risikoen for, at udvikle inkontinens4.

Referencer

 1. https://retsinformation.dk/eli/lta/1991/627
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20581358
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20144647
 4. https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443028
 5. https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028921